Dagbok fra studietur til Paris. Syv dager er illustrert med hvert sitt oppslag i passet.