Levende Tegninger er en helt ny form for kollaborativ og interaktiv tegneworkshop som er utformet av Thor Merlin Lervik og Katarina Caspersen.
Kjernen av tegneworkshopen er et dataprogram som Thor har programmert. Tegningene skannes og levenliggjøres med forskjellige bevegelser.
Denne workshopen handler om å vise mulighetene som finnes ved å kombinere tegning med teknologi.
Workshopen har vi tidligere turnèrt med Den Kulturelle Skolesekken i 2019. Den har resultert i at selv barn som vanligvis ikke liker å tegne blir engasjerte.

For å se landskapene som skolene har laget, gå på www.levendetegninger.no